Gwarantujemy utrzymanie porządku i pielęgnację terenów zewnętrznych bez względu czy są to obiekty handlowe, sklepy wielkopowierzchniowe, garaże podziemne czy wielopoziomowe itp.

Zapewniamy

• pielęgnacja terenów zewnętrznych

• zamiatanie oraz odśnieżanie chodników i miejsc parkingowych

• zamiatanie dróg dojazdowych i stref załadunku

• udostępnianie, uzupełnianie pojemników z mieszanką piaskowo-solną oraz posypywanie odśnieżonych miejsc